GEEN SCHAKEL IN 2021 MAAR TOCH SCHAKELEN !

Voor de tweede maal op rij lukte het niet om onze Schakel te organiseren. Om dit te kunnen doen, is maanden voorbereiding nodig om met zowat alle Kempense gemeentes het grote fietsevenement te organiseren. 

Door corona lukte de voorbereiding niet. En gezien de tijd en de mogelijkheden ontbraken om het goed te organiseren, werd besloten een "Schakel light" aan te bieden. Weliswaar met een klein hartje !

Er werden een aantal mooie fietsroutes uitgetekend die men vrij kan rijden en niet alleen op 29 augustus.

In bijlage kunnen jullie het overzicht vinden van de twintig Schakelroutes die uitgewerkt werden zijn voor onze alternatieve Schakel Light.