VOORBIJ ! TENTOONSTELLING : De BIJ-zaak wordt HOOFDzaak

 Van april tot eind september hadden we een mooie bijententoonstelling in het Lindepaviljoen en dit in samenwerking met de Imkerbond. Een mooie film toonde het merkwaardige leven van de bijen, maar ook de kwetsbaarheid ervan. 

De lekkere potjes honing gingen snel de deur uit en ook de zakjes met bloemzaad werden gretig aanvaard. 

We hadden heel veel bezoekers en de meesten weten nu waarom er een bijenseisje op de Lindeboom gebeeldhouwd staat. 

We danken heel hartelijk de Imkerbond voor hun gewaardeerde medewerking en de vele bezoekers voor hun  interesse !