Deprecated: Required parameter $key follows optional parameter $type in /home/toerismezoersel/public_html/sites/all/modules/context/context.module on line 530

Deprecated: Required parameter $form_state follows optional parameter $input in /home/toerismezoersel/public_html/sites/all/modules/multiupload_filefield_widget/multiupload_filefield_widget.field.inc on line 134
Het Pescheurorgel | Toerisme Zoersel

Het Pescheurorgel

 HET PESCHEURORGEL IN DE KERK VAN ZOERSEL

Het ontstaan... een orgel uit 1712

Het orgel dateert van het begin van de achttiende eeuw. In 1712 werd een contract ondertekend tussen Petrus Walteri, pastoor van Zoersel en Henricus Pescheur van Berchem.

Bezoeken ??

Het orgel kan met een expert/gids bezocht worden. Info : toerisme.zoersel@gmail.com of 02 298 00 00

 

Het orgel is dus dit jaar 300 jaar oud !

Het bouwcontract vermeldt de exacte samenstelling van het orgel:
"...1712 Accord tusschen mynheer Petrus Walteri pastor te Soersele, ten overstaen van de Seer edele Heer Mynheer Petrus Fariseua Heer van Westmalle en Soersele... van d'eene syde ende Henricus Pescheur van d'ander syde over het maeken van een orgel volgens dese specificatie te weten gelyck als volgt bestaende in tien registers:

1 prestant sprekende acht voet
2 holpyp sprekende acht voet
3 fluyte sprekende vier voet
4 cornet met vier pypen op de toets sprekende tot de la
5 octave sprekende twee voet
6 tierce van den octave
7 superoctave
8 mixture twee pypen
9 cymbal twee pypen
10 trompet sprekende acht voet en gesneden
accidentael tremblant, wyntgat, nachtegael
Fransch klavier van 48 touchen "

Een orgel in die periode bestellen, was niet evident. In 1704 werd Zoersel nog grotendeels verwoest door een vreemd soldatenvolk, dat kwam van Beerse en Gierle. Zoersel was in 1712 dus in volle opbouw, maar toch werden er gelden vrijgemaakt. Uit deze tijd zijn er trouwens niet veel orgels bekend in de Kempen

Verplaatst en verbouwd

In de vorige eeuw werd het orgel twee maal grondig onder handen genomen, wat het orgel helaas niet ten goede kwam.

In 1904 werd het binnenste van de kerk in Zoersel bovendien grondig gewijzigd. Het bestaande doksaal werd afgebroken en werd een verdieping hoger opnieuw gebouwd. Ook het orgel moest dus een verdieping hoger. Het orgel leverde daardoor veel van zijn waarde in.

De orgelkast werd bovenaan ingekort en de kappen van de zijtorens werden net boven de blindering weggenomen. In de middentoren werden de frontpijpen ingekort en de blindering verwijderd. Het orgel verloor ook heel wat van zijn versieringen. Twee musicerende engelen en een grote lier verdwenen. De verbouwing had tot gevolg dat de klank bleef hangen in het hoge torenhuis. Het orgel was het orgel van Pescheur niet meer.

In 1958 werd een bestek opgemaakt voor 'het vernieuwen en vergroten van het orgel volgens het elektro-pneumatisch stelstel'. Gevolg was dat er weer heel wat van het oude orgel verdween.

Restauratie 2001... herstel in al zijn glorie

Het orgel van Zoersel is zowat het enige gekende en nu nog bespeelbare instrument van Pescheur. Dit alleen al maakte dit orgel bijzonder en verantwoordde een grondige restauratie en zelfs een gedeeltelijke herbouw. Jef Braekmans werd aangesteld als ontwerper voor de restauratie van het orgel, de uitvoering gebeurde door de firma Pels-D'Hondt uit Herselt.

Dankzij de grote vakkennis van de ontwerper en de firma kan iedereen nu opnieuw genieten van het werk van orgelbouwer Henricus Pescheur uit Berchem.

Naast de restauratie van het orgel werd er terug een lager gelegen verdieping aangebracht onder de toren, zodat het orgel terug op de oorspronkelijke plaats staat, waar het in 1904 werd weggehaald. De achterzijde van de kerk ziet er daardoor terug wondermooi uit.

Meer info op :

http://www.calcant.be/pescheur-zoersel/

Recent greep een nieuwe restauratie plaats.

Een orgelcomité streeft er naar om dat historische orgel een plaats te geven in de maatschappij via concerten en andere evenementen. Wil je dit comité steunen of lid worden : info 0473 44 04 16 !

 

.