Sedert 30 april 2022 is er een nieuwe tentoonstelling in het Lindepaviljoen.

De titel ervan is : "De boer .... hij ploegde voort".

Aan de hand van mooie impressies van het landbouwleven in Zoersel en omstreken, tonen we hoe de boer ...... altijd verder geplegd, gewerkt en gewroet heeft in de arme Kempense grond. 

We vertellen verhalen uit de bronstijd-ijzertijd (1000 voor Christus tot 57 voort Christus) met maquettes van hoeves, 3D-scans, verlichte canvassen, TV-schermen met bewegende beelden, etalagepoppen.... !

Ook over de abdijentijd in Zoersel is er interessante info met weer maquettes, eeuwenoude kaarten en info over het Zoerselhof.

We hebben een authentieke lotelingtrommel en een fotomontage van het landbouwleven in de periode 1900-1950.

Voor kinderen is een een archeologenzandbak, een monteerbare maquette van een Zoerselse ijzertijdhoeve, een grote magnetische puzzel, een wedstrijd met mooie prijzen, een verkleedhoek met kledij van vroeger,.....

Onze mascottes Warre en Lotte (zie beeld in bijlage) heten jullie welkom !