We hebben nog veel plannen voor het Lindepaviljoen.

Einde 2019 kregen we het heuglijk bericht dat we terug aanzienlijke Europese (LEADER-)subsidies kunnen ontvangen en dat ons subsidiedossier dat we via Land van Playsantiën indienden, is goedgekeurd. 

We moeten daar wel ook nog eigen middelen tegenover zetten. Samen met de gemeente Zoersel wordt nu overlegd hoe dat zal gebeuren.

Aanvang 2020 wordt het project uitgewerkt.

Het bestaat uit twee delen :

In het Lindepaviljoen willen we een project realiseren om kinderen en jonge gezinnen aan te trekken. Ons museum is niet voor niets een verhalenmuseum. Het rijk landbouwverleden van Zoersel willen we daarbij van onder het stof halen. Reeds in de late bronstijd en de vroege ijzertijd (zo'n 3000 jaar geleden) stonden er boerderijen in Zoerseldorp en waren er begraafplaatsen rechtover het Lindepaviljoen. We willen kinderen en hun (groot-) ouders daar mee laten kennis maken;

Van de omgeving van het Lindepaviljoen willen we een "toeristische onthaalpoort" maken. Wandelaars, fietsers, passanten allerlei en ook eigen inwoners zullen er kunnen genieten van een mooi en zonnig rustpunt en picknickpunt met info over de streek, over het Lindepaviljoen en over het landbouwverleden van Zoersel.

Zo wordt ons Lindepaviljoen weer een beetje meer een plaats waar het in alle omstandigheden goed vertoeven is en waar je ook iets kan beleven als het gebouw gesloten is. 

In 2021 werd het Lindepaviljoen ook 40 % groter. We namen de ruimte in die vroeger door Radio Zoe gebruikt werd en realiseerden er het regionaal toeristisch infopunt " De Ster".