Lindepaviljoen is weer open !

Welkom op het gedeelte "Lindepaviljoen" van de website van Toerisme Zoersel vzw. Als je info zoekt over het Lindepaviljoen, ben je hier op het juiste adres. Wil je meer weten over de andere activiteiten van Toerisme Zoersel, klik dan op "Hallo Zoersel", rechts boven op deze webpagina.

Het Lindepaviljoen is reeds een vast gegeven in Zoersel sedert 1990. Eind 2016 werd het terug geopend na een grondige renovatie. 

Vanaf oktober 2020 tot april 2022 zijn er weer grote werken gepland. We kregen weer subsidies van het Europese LEADER-programma en de gemeente Zoersel gaf ons de mogelijkheid om het rechtergedeelte van het Lindepaviljoen, dat nog in gebruik was door radio Zoe, op te nemen in onze concessie. 

Vanaf 4 april '21 zijn schoolbezoeken en groepsbezoeken weer mogelijk !

Het toeristisch infopunt "De Ster" is intussen sedert 8 mei ook open. We werken ook nog aan een project voor gezinnen met kinderen. Dat moet klaar zijn tegen april 2022. Ook de buitenomgeving wordt aangepakt ! 

We danken nu al hartelijk alle sponsors en ook zeker het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling = LEADER.