OPENINGSTIJDEN LINDEPAVILJOEN, BIJENTENTOONSTELLING en TOERISTISCH INFOPUNT DE STER

Het Lindepaviljoen en dus ook het toeristisch infopunt "De Ster" en de bijententoonstelling zijn sedert 3 april weer gratis open voor individuele bezoekers en dit iedere zaterdag, zondag en feestdag van begin paasvakantie tot einde september van 13u00 tot 17u00.

Schoolbezoeken zijn ook weer mogelijk !

Groepsbezoeken voor het Lindepaviljoen en de bijententoonstelling zijn ook weer mogelijk voor zover de corona-regels het toelaten.