Wie zijn onze partners?

De gemeente Zoersel, het Land van Playsantïen en Toerisme Provincie Antwerpen zijn onze bevoorrechte partners.

Vanuit onze aandacht voor het economisch aspect en de eigenheid van de streek, zijn uiteraard ook de horeca en andere verenigingen in Zoersel heel dicht betrokken bij onze werking.

We werkten in het verleden samen met heel wat horeca-zaken en met toneelgezelschap Tilia, de Landelijke gilde Zoersel, de Koninklijke Fanfare De Lindekring, de Gezinsbond, de vzw Beeldenhuis, Monnikenheide …enz.

We hebben ook veel aandacht voor streekeigen producten en dit zowel in Zoersel als in het land van Playsantïen en laten die regelmatig aan bod komen tijdens onze activiteiten.