Wie zijn wij?

Toerisme Zoersel is een onafhankelijke vzw waarin een 20-tal vrijwilligers (waaronder een tiental gidsen) werken. Die vzw wil de toeristische troeven van Zoersel ten volle op de toeritische kaart zetten, zodanig dat toeristen en ook de eigen bevolking kunnen genieten van deze troeven. We willen dit doen met aandacht voor het economisch aspect en met respect voor het milieu en aandacht voor de eigenheid van onze streek.

Toerisme Zoersel werkt onder eigen naam, maar ook als (stichtend) lid van de vzw Het Land van Playsantiën en als lid van de provinciale APB Toerisme Provincie Antwerpen en dit in nauwe samenwerking met de gemeente Zoersel. De schepen van Toerisme van Zoersel maakt van rechtswege deel uit van de Raad van Bestuur.

Het Land van Playsantïen bestaat uit de gemeentes Lille, Malle, Zandhoven , Ranst en Zoersel en steunt op de toeristische verenigingen en vrijwilligers die in deze gemeentes werkzaam zijn.